Algemene voorwaarden

Algemene gebruiks- en instap-voorwaarden

Vindjefiets.be is een product van Fietsevolutie (Handelsnaam)

Maatschappelijke zetel: Koning Leopold II laan 73, 9000 Gent, België

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

U moet van wettelijke legale leeftijd zijn om deze bindende overeenkomst aan te gaan alvorens de algemene voorwaarden te aanvaarden. Door het gebruik van de website vindjefiets.be als verkoper of als gebruiker geeft u aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben, te hebben begrepen en goedgekeurd te hebben.

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden zijn door een voorafgaande overeenkomst. Deze voorwaarden kennen steeds gelding, tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Technische vereisten

Om vindjefiets.be te gebruiken heb je alleen een internetverbinding en een webbrowser nodig.

Minimale browservereisten: Google Chrome 30, Firefox 30, Safari 5 of IE10. Daarnaast is vindjefiets.be getest op volgende mobiele besturingssystemen: iOS 7/8, Android 4.2+, Windows Phone 8.

Indien u een oudere browser gebruik, is het mogelijk dat u niet alle functies kan gebruiken of dat de website niet in zijn volwaardige functie kan voldoen. Gelieve contact op te nemen mocht dit het geval zijn. We streven naar een optimaal gebruik voor iedereen.

Omschrijving van onze diensten

Vindjefiets.be is een online platform waarbij officiële fietshandelaars hun promotie-fietsen op plaatsen. Dit door een heel flexibel en gebruiksvriendelijk login-database systeem. Het beheer van de fietsen gebeurt door elke afzonderlijke fietshandelaar.

Bezoekers van vindjefiets.be kunnen de samengestelde database van fietsen bekijken, raadplegen en ook producten reserveren. Bij een reservatie wordt de fietshandelaar op de hoogte gebracht. Een fiets aankopen via dit platform is niet mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat fietshandelaars onmisbaar zijn in advies, verkoop en service na verkoop. Dit platform is een middel voor fietshandelaars om hun fietsen online aan te prijzen.

Aansprakelijkheid van vindjefiets.be

Vindjefiets.be biedt een reeks diensten en producten aan van adverteerders (fietshandelaars en relcame-adverteerders). Vindjefiets.be kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op de website, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de aangeboden fietsen.

Vindjefiets.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen betreffende de verkoop, toepassing van garanties of kwaliteit van de producten die ten toon worden gesteld op vindjefiets.be

Privacy

Vindjefiets.be hecht veel belang aan uw privacy. Het gebruik van deze website houdt geen persoonsgegevens bij, tenzij hierbij nadrukkelijk om gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijvingen en nieuwsbrieven. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. De persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform aan de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vindjefiets.be, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Vindjefiets behoud zich het recht om anonieme of geaggregeerde gegevens te verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domein-naam van de website langs waar u naar vindjefiets.be gekomen vent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk de vindjefiets.be website te optimaliseren voor gebruikers.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van vindjefiets.be, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vindjefiets.be of rechthoudende derden.

Inhoud van vindjefiets.be


REGELS VOOR HET PLAATSEN VAN INHOUD

Volgende regels gelden voor meewerkende partners van vindjefiets.be (fietshandelaars):

 1. Onder officiële fietshandelaars begrijpen we natuurlijke personen of rechtspersonen die in hoofdberoep een fietszaak hebben en uitoefenen. Niet toegelaten zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in bijberoep een fietsenassortiment aanbieden. Dit in behoud van service, kwaliteit en professionalisme.
 2. Inhoud die wordt toegevoegd aan vindjefiets.be, moet aan enkele voorwaarden voldoen.
  • Enkel fietsen van het voorgaande seizoen kunnen worden toegevoegd. Nieuwe modellen van het huidige jaar of nieuwste modellen worden niet toegelaten op vindjefiets.be. Dit om een concurrentiestrijd te vermijden.
  • Elke fiets krijgt een reguliere prijs en -met korting- prijs.
  • Inhoud van vindjefiets.be betreft fietsen van een voorgaand seizoen waarbij reeds een opvolger beschikbaar is.
  • Elke geplaatste fiets moet beschikken over de basis specificaties. Deze eigenschappen moeten worden vermeld op vindjefiets.be.
 3. Het is niet toegelaten bewust fietsen te raadplegen en op duidelijk wederkerende basis dezelfde type fietsen met een nog sterkere korting aan te bieden.

Rechten en plichten van de beheerder vindjefiets.be

De beheerder behoudt zich het recht van fietsen te verwijderen van de website wanneer blijkt dat de gebruiker zich niet houdt aan de voorgeschreven regels. De beheerder kan desondanks, onder geen enkele vorm, verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de website.

De beheerder is verplicht toe te zien op de inhoud van vindjefiets.be. We zorgen ervoor dat de geplaatste advertenties consistent blijven en de verschillende fietshandelaars niet met elkaar in conflict komen. Mocht dit toch het geval zijn, kunt u steeds terecht en is de beheerder bereid een oplossing te verschaffen om een gezonde productieve verstandhouding te bewaren.

Vindjefiets.be heeft het recht de geplaatste inhoud te verspreiden via sociale media en online en geschreven publicatie.

Vindjefiets.be kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden bij schade aan producten, de gebruiker of derden bij fouten behorend aan de fysieke producten.

Rechten en plichten van meewerkende partners (fietshandelaars)

De adverteerders (fietshandelaars) houden zich aan de voorgeschreven regels van vindjefiets.be en werken mee aan een positieve ‘vibe’ op vindjefiets.be. Adverteerders (fietshandelaars) hebben steeds het recht, op elk moment te stoppen met adverteren op vindjefiets.be. Het is hierbij niet mogelijk reeds betaalde facturen te crediteren.

De fietshandelaar is volledig verantwoordelijk voor de verkoop van de producten. Vindjefiets.be kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in het proces van verkoop en service na verkoop.

Duur van de overeenkomst

Indien u als fietshandelaar een account aanmaakt gaat de overeenkomst met vindjefiets.be in zodra u voor het eerst vindjefiets.be gebruikt en dat voor onbepaalde tijd. U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment stopzetten door uw account te verwijderen. Dit gebeurt door dit per mail of schriftelijk te laten weten. In dit geval zal vindjefiets.be uw account verwijderen.

Vindjefiets.be kan de overeenkomst beëindigen indien u 10 maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van vindjefiets.be. We zullen in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mail adres dat is gekoppeld aan uw account.

Vergoeding aan vindjefiets.be

Vindjefiets.be wordt aan gebruikers die een tweewieler zoeken gratis aangeboden. Ook het gebruik van vindjefiets.be als fietshandelaar is volledig gratis.

Wijzigingen prijzen en voorwaarden

Vindjefiets.be mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Wijzigingen worden 30 dagen voor de inwerkingtreding aangekondigd via vindjefiets.be zodat u daar kennis van kunt nemen. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van vindjefiets.be na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Overige bepalingen

Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechtbank van Koophandel van Gent voor zover geschillen behoren tot de competentie van de rechtbank van Koophandel. Voor geschillen niet behorend tot de competentie van de rechtbank van Koophandel, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van verkoper bevoegd is.

Vragen?

Heeft u vragen omtrent de website of onze werking? Contacteer ons op contact@vindjefiets.be.

Bedrijfsinformatie

BE0633784439

Vindjefiets.be
Koning Leopold II laan 73
9000 Gent, België
mobiel: 0474 91 33 16
mail: contact@vindjefiets.be

logo_vindjefiets_31